•   est
 •   rus
Abi
Ostu Reeglid - MeTrip.ee

Ostu Reeglid

 

Kui veebipoe kasutamise eeskirjades ja lennupiletite müügi tingimustes on vastuolulisi sätteid, kehtib lennupiletite müügi tingimustes sätestatu. Veebilehel metrip.ee (Vacay Mode On, registrikood: 14444309, IATA kood: 63320110, maksunumber Eestis: EE102141197, maksunumber Venemaal: INN/KIO 9909549669 KPP 770487001) klientide ja teenusepakkujate vahel müügilepingute sõlmimisel on käesolevad reeglid peamised.     Elektronpost: support@metrip.ee.

1. Üldsätted

 • Veebipood metrip.ee võimaldab ööpäevaringselt võrrelda reisiteenuseid ja lennufirmade pakkumisi, piletite hindu, hotellibroneeringuid, aga ka muid turismisegmendi kaupu ja teenuseid.
 • Kaupade ja teenuste ostmisega seotud toimingute tegemiseks peab klient tegema vastavalt kaupluse kehtestatud reeglitele ja käesolevatele müügitingimustele taotlusi, tegema broneeringuid, tegema makseid ja tegema muid toiminguid.

2. Üldised müügitingimused

 • Kui tarbija on kindel oma graafikus ja reisiplaanide vabas ajas, on tal õigus osta lennupileteid ja muid teenuseid soodsamatel tingimustel. Ostetud piletis muudatusi siiski teha pole võimalik. Kuna plaanide muutmatuses puudub usaldus, soovitab metrip.ee osta pileteid avatud väljumiskuupäevaga või ostu tühistamise võimalusega.
 • Piletite tühistamise tingimused varieeruvad sõltuvalt lennu broneerimise ajast ja pileti klassist (äri/turism). Täpsemad tingimused konkreetseteks olukordadeks on toodud piletimüügi jaotises "Ostukorv", kus on vaja minna "hinnatingimuste" jaotisesse. Piletite soodustustega ostmine ei anna tavaliselt võimalust broneeringut/ostu muuta või tühistada. Samuti ei ole lubatud reisijainfos olevat teavet muuta (erandiks on võimalus saada tasu eest nime muutmise teenust). Lennufirmal on õigus ilma eelneva etteteatamiseta muuta piletite tingimusi ja hinda.
 • Ilm ja muud tegurid võivad lendu edasi lükata või selle tühistada. See tingib piletil märgitud lahkumiskuupäeva ja kellaaja muutumise. Reisija on kohustatud neid tegureid iseseisvalt arvesse võtma ja arvestama tõenäolisi muudatusi sõiduplaanis, samuti jälgima isiklikult lennufirmade poolt tehtavaid muudatusi.
 • Reisija peab koostama reisiplaani, võttes arvesse vajalikku ajavaru, et võimalikud viivitused ei mõjutaks kogu reisi.
 • Olukorras, kus lennufirma tühistab lennu või kus lend hilineb, ei vastuta lennufirma kolmandate osapoolte (teiste lennufirmade ja organisatsioonide) teenuste ostmisega seotud lisakulude eest. Samuti ei hüvitata kliendile tekitatud kahju juhul, kui reisija on sihtkohta hilinenud või kui lend tühistatakse.
 • Kui on olukordi, kus lennufirma tühistab lennu või tühistab piletid, peab klient üksikasjalikuma info ja lisateabe saamiseks pöörduma ostetud piletiga otse lennufirma poole. Lennufirma teavitab kliente lennu tühistamisest ja pakub ka võimalikke asendusi. Sel põhjusel peate lennupiletite ostmise ajal õigesti märkima oma telefoninumbri või e-posti aadressi.

3. Pileti ostutingimused

 • Pileti ostmisega nõustub klient järgima veebipoe reegleid ja juhiseid. Sait sisaldab linke, mille abil saate tutvuda tingimuste ja lisateabega. Klientidel ei ole lubatud sisestada valesid andmeid, dubleerida broneeringuid ega teha muid sobimatuid toiminguid, mis on vastuolus piletimüügi tingimuste ja veebipoe kasutamise reeglitega.
 • Veebipoest ostetud piletite kasutustingimused võivad erineda lennufirma reeglitest ja hinnakirjast. Enne pileti ostmist nõustub klient üksikasjalikult uurima veebipoe metrip.ee pakutavaid lennufirmade hinnakirju ja kasutustingimusi. Ostu eest tasumine kinnitab kliendi nõusolekut, et ta on lugenud kõiki veebipoe ja lennufirmade nõudeid ja reegleid ning nõustub nendega täielikult.
 • Enne ostu sooritamist nõustub klient kontrollima sisestatud teabe (isikuandmed, väljumise kellaaeg ja kuupäev, pagas) õigsust ja vigade puudumist ning võtab endale vastutuse ja riskid kliendi võimalike kahjude ja vigade eest. Vale teabe sisestamisel on lennufirmal õigus keelduda teenuse osutamisest või nõuda lisatasu.

4. Piletite broneerimine

 • Pileti broneerimine metrip.ee veebilehel hõlmab broneerimissüsteemis istekohtade kinnitamist reisija nimele. Broneerimine annab kliendile eelise valitud piletite ostmisel kindlaksmääratud aja jooksul (juhul kui muud tegurid ei muutu).
 • Lennupiletite broneerimine ei kohusta klienti tasuma, kuid ei sisalda endas ka täpset väljumisaega, pileti hinda, hinnatingimusi ja muid tegureid. Välja ostmata broneeringute korral võib lennufirma omal äranägemisel teha muudatusi, ilma endale kliendi või metrip.ee veebipoe ees kohustusi võtmata. Samuti võib lennufirma anda piletite lunastamiseks lühikese tähtaja, isegi kui hinnareeglid näevad ette teisiti.
 • Eelisjärjekorras broneeritud piletid tuleb tavaliselt lunastada hinnareeglitega kehtestatud rangelt kindlaksmääratud aja jooksul. Hind mõjutab otseselt välja ostumiseks ette nähtud perioodi. Tavaliselt, mida odavam on pilet, seda lühem on ostmiseks ette nähtud aeg, või on pilet vaja lunastada kohe pärast broneerimist. Hinnamuutuste vältimiseks on soovitatav pilet lunastada broneerimise päeval. Väärib märkimist, et on lennufirmasid ja hinnatingimusi, mis ei võimalda teil pileteid broneerida, vaid annavad teile võimaluse piletid kohe välja osta.
 • Kui broneering on aegunud, kuid klient soovib ikkagi piletit osta, peab ta selle vastavalt kehtivatele reeglitele uuesti broneerima.
 • Juba väljastatud lennupilet (paberkandjal või elektrooniline) saab lepinguks kliendi (reisija) ja lennufirma vahel. Leping hakkab kehtima pileti väljastamise hetkest. Vastavalt piletile kohustub lennufirma reisija toimetama piletil näidatud sihtkohta.
 • Pileti kasutamise täpsed reeglid ja tingimused (tühistamine, muutmine, lubatud peatumised teel jne) varieeruvad vastavalt hinnareeglitele.
 • Lennud viiakse läbi piletil näidatud järjekorras ja reisile lubatakse vaid isik, kelle nimel pilet väljastati.

5. Lennuki pardale minek

 • Lennud tuleb sooritada piletil näidatud ajal ja järjestuses (välja arvatud juhul, kui on näidatud vastupidine teave, näiteks avatud väljumiskuupäev). Juhul, kui reisija ei ilmu lennule, on lennufirmal õigus tühistada selle reisija kõik järgmised lennud. Lennu katkestamine transiidipiirkondades ja pagasi kätte saamise nõue ei pruugi hinnatingimusi arvestades olla vastuvõetavad. Lennufirmal on õigus nõuda lisatasu, kui klient soovib tingimusi muuta.
 • Reisijal on turvalisem teostada üksikuid lende ja osta üks pilet korraga, mitte kasutada mitut piletit. Juhul kui üksikpiletite ostmine pole võimalik (sõltuvalt lennufirmast), siis on soovitatav reisi ajakava planeerida piisava marginaaliga. Võimalike hilinemiste tõttu tuleks lendude vahele jätta umbes 4 tundi lisaaega. Lennufirma vastutab reisijate sihtkohta toimetamise eest lepingu (pileti) piires. Kui reisija hilineb lennu tühistamise või väljumise hilinemise tõttu, kohustub lennufirma pakkuma alternatiivseid ümberistumisi või tagastama kliendile määratud marsruudi piires piletihinna. Üksikpiletite puhul sellist kohustust ei ole. Samuti, kui lend hilineb või tühistatakse, ei vastuta ettevõte järgneva lennu ega eraldi pileti eest.
 • Kui lend on graafikus, ei vastuta lennufirmad hilinenud reisijate eest. See kehtib juhtude kohta, kui reisija on ümber istumiseks valinud liiga lühikese ajavahemiku või olukordades, mis on põhjustanud viivituste või väljumisele ilmumata jätmise tõttu. Kui lend toimub vastavalt graafikule, on õigeaegne saabumine täielikult reisija enda kohustus. Riskide vältimiseks soovitame teil valida transpordiviisid, mis võimaldavad teil lendude vahel saavutada pika ooteaja.
 • Ühe piletiga lendudele kehtivad tingimused nõuavad järgmiste reeglite täitmist:
  • Veebipood metrip.ee juhindub piletite müügis minimaalsest ajast, mis kulub ümber istumise korral ühelt lennult teisele liikumiseks. See teave on broneerimissüsteemis olemas. Ühe pileti ostmise korral lasub vastutus lennu hilinemise ja tühistamise eest lendu korraldaval lennufirmal. Kui edasine reisijate transport toimub muude transpordivahenditega kui lennuk, ei tohiks olla konkreetseid ajalisi piiranguid ja lennufirma ei ole kohustatud hüvitama lisakulusid (majutus, toitlustus).
  • Lennufirmad müüvad pileteid arvestades minimaalse ümberistumisajaga. Selle valikuga kaasnevad omad riskid. Metrip.ee soovitab osta pileteid, mis võimaldavad ümberistumiste vahel võimalike hilinemiste jaoks piisavalt aega (järjekorrad, hilinemised, pagasi registreerimine jne).
 • Üksikute piletite jaoks kehtivad soovitused ja reeglid on järgmised:
  • Üksikute piletite ostmine võimaldab klientidel kulusid kokku hoida ja annab ümber istumiseks piisavalt aega, võttes samas arvesse reisija isiklikke eelistusi. Samas saab klient varieerida lennufirmasid ja valida teenusepakkujaid, kelle vahel ei ole koostöölepinguid.
  • Lennu hilinemise või tühistamise korral lasub vastutus ainult lennufirmal, kes hilines väljalennuga (sama pileti piires). Lennule saabumise aja täpse järgimise eest vastutab aga täielikult reisija, hoolimata lennu saabumise ajast (isegi hilinemise korral).
  • Kui ostate erinevate lendude jaoks mitu üksikpiletit, ei kehti ümber istumiseks ette nähtud minimaalne aeg. Iga järgnevat väljumist arvestab reisija iseseisvalt. Ümber istumiseks soovitatakse jätta vähemalt 3 tundi aega.
  • Kui klient ostab pileteid järjestikuste ümber istumistega, vastutab igale järgnevale lennule jõudmise eest täielikult reisija. Samuti tuleb hilinemise korral osta uus pilet ise.
  • Võimalike riskide nagu reisi katkemise, hilinemise või tühistamise minimeerimiseks on soovitatav kasutada reisikindlustust.

6. Reisijate lennule registreerimine

 • Pileti ostmisega võtab reisija kohustuse saabuda lähtekohta õigeaegselt. Kui reisija hilineb lähtekohta või ei ilmu kohale, on lennufirmal õigus tühistada antud lennupiletid ja kõik edasised selle reisiga seotud lennud.
 • Lähtekohaks loetakse tavaliselt lennufirma registreerimislaud, kui piletil pole teisiti märgitud.
 • Kõik reisijad on kohustatud registreeruma ja saabuma väravasse (GATE) määratud ajal. Hilinejaid lennukisse ei lubata.
 • Mõned lennufirmad registreerivad reisijaid tasu eest, teised aga tasu ei võta. Tasulistel juhtudel on ilma raha maksmata võimalik registreerimida ainult Interneti kaudu. Metrip.ee soovitab varem, hiljemalt päev enne esimese lennu väljumist, lennule registreeruda. Pidage meeles, et lennufirmad võivad lennujaamas või lennupileti väljastamise eest lisatasusid nõuda.
 • Registreerimine lõpeb lennujaama ja lennufirma määratud ajal. Kogu registreerimisaeg on tavaliselt 30–120 minutit enne lennu väljumist. Pidage meeles, et järjekorda võtmise aeg mõjutab ka üldist registreerimisaega. Soovitatav on saabuda lennujaama 3 tundi enne väljumist.
 • Registreerimisel väljastatav pardakaart näitab ka aega, mis kulub reisijatel väravasse jõudmiseks (GATE). Enamasti on see aeg palju varasem kui lennu tegelik väljumine. Oluline on arvestada sellega, et graafik võib lennujaamas muutuda, võttes arvesse õhkutõusmist mõjutavaid tegureid (hilinemised, ilmastikuolud jne). Reisija peab seda teavet iseseisvalt jälgima.
 • Lennujaamal on õigus nõuda reisijatelt lisatasusid soovitud (konkreetse) istme, registreerimisprotsessi, pagasi ja muude teenuste eest. Teenuse hinna määrab lennufirma.

7. Pagas

 • Lennupiletite broneerimisel peab reisija iseseisvalt kontrollima, kas pagas sisaldub pileti koguhinnas või on vaja maksta lisatasu. Hind varieerub sõltuvalt pagasi suurusest ja kaalust, mis mõjutab ka seda, kas pagasit lubatakse transportida. Samuti on piiratud käsipagasi mõõtmed ja kaal. Pagasi ja käsipagasi veotingimusi saate vaadata lennufirma kodulehelt. Hulk sellekohast teavet on saadaval meie veebilehel metrip.ee. Kui lennufirmad ei esitanud vajalikku teavet, võtke meiega endale sobival viisil ühendust.
 • Käsipagasi ja pagasi lubatud kaal ja mõõtmed sõltuvad paljudest teguritest, milledest peamisteks on istekoha klass ja lennupilet.
 • Spetsiaalsete mõõtmetega pagasile (spordivahendid, lemmikloomad jne) kehtivad erinõuded. Selline pagas ei kuulu veoeeskirjade alla. Loomadel peavad kaasas olema arstitõendid ja dokumendid. Suuremate kui lubatud mõõtmetega pagasit veetakse lisatasu eest.
 • Ümberistumistega lennates registreeritakse pagas enamasti reisi lõppsihtkohta (välja arvatud erijuhultudel). Isegi sellisel juhul on soovitatav veenduda, et ka transiidilinnades see reegel mittestandardsete mõõtmetega pagasile kehtib. Kui transiitlennujaamades on probleeme, on tõenäoline, et reisija ei saa oma pagasit lennu lõppsihtkohas kätte.
 • Väärisesemeid ei soovitata jätta pagasisse, vaid käsipagasisse. Eriti kehtib see ehete kohta. Reeglid ütlevad ka, et käsipagas ei tohiks sisaldada ohtlikke ega keelatud asju (suur kogus vedelikke, plahvatusohtlikke ja tuleohtlikke materjale, teravaid esemeid jms). Konkreetsed keelatud esemete tüübid on loetletud lennufirmade kodulehtedel. Kui see info pole saadaval, pöörduge teabe saamiseks metrip.ee konsultantide poole.

8. Parda- ja lisateenused

 • Erinevad mugavused ja teenindus lennuki pardal sõltub lennufirma kontseptsioonist ja istekoha klassist. Pileteid ostes saab klient valida kindlat tüüpi teenuseid, sealhulgas istekoha, söögikorrad, meelelahutussüsteemi tüübi jne. Mitmed teenused sisalduvad piletihinnas, teiste eest saab tasuda lennuki pardal (mitte kõikidel juhtudel).
 • ee ei vastuta lennuki pardal pakutavate teenuste kvaliteedi eest. Palume saata kaebused ja tagasisideküsimused otse lennufirmale nende klienditeenindusosakonda. Väärib märkimist, et igal lennufirmal on omad, üksteisest erinevad teenindusstandardid.
 • Lisateenused ei sisaldu teenusepakkuja ja kliendi vahelises lepingus, seega pole nende kättesaamisele garantiid. Lennufirmal on õigus muuta reserveeritud istekohta lennukis ja pakutava toidu tüüpi. Sellisel juhul tagastatakse teenuse eest ette makstud raha kliendile, kuid siiski on säilib võimalus leping katkestada ja piletiraha tagasi saada. Pidage meeles, et tavaliselt ei garanteeri piletiraha tagasi maksmine, et tagasi makstakse ka lisateenuste eest tasutud raha.

9. Lennugraafikud, tühistamised ja hilinemised

 • Pileti broneerinud või ostnud klient nõustub regulaarselt enne reisi endale mugaval viisil (Interneti kaudu, telefoni teel jne) lennugraafikut kontrollima.
 • Reisija kohustub iseseisvalt koostama oma reisiplaani, milles sisaldub piisavalt varuaega. See on vajalik, et võimalikud muudatused ei mõjutaks kogu reisi. Lisaaja varumise põhjuseks on välised tegurid (ilm ja tehnilised tingimused). Lennufirmade prioriteediks on reisijate ohutus, seega on lendude tühistamine ja hilinemine teatud olukordades võimalik.
 • Kui reisija hilineb lennule isiklike asjaolude tõttu, võib lennufirma lepingu lõpetada ning keelduda pileti ja lisateenuste ostmiseks kulutatud raha tagasi maksmisest. See tähendab, et hilinemise korral peab klient ise endale uue pileti ostma.
 • Lennufirmadel on õigus reisijalepingus toodud lennuplaan tühistada või seda muuta. Sellisel juhul tuleb kliente muudatusest ette teavitada (vähemalt 2 nädalat varem). Teatud juhtudel, mis ei sõltu lennufirmast (ilm, streigid jms), võib graafik muutuda lühema aja jooksul, sellisel juhul lüheneb ka etteteatamise aeg. See reegel kehtib ainult juba väljastatud piletitele.
 • Kui lennu tühistamine toimub ettevõtte maksejõuetuse tõttu, võib lennufirma reisija pileti tagasi osta või pakkuda alternatiivseid lennuvõimalusi ilma lisatasuta. Samuti on kliendil õigus raha tagasi saada, kui uue reisi graafik erineb algse reisi graafikust. Kui ettevõttel pole lennu jaoks raha, puudub sageli täieliku tagasimakse võimalus, seega tagastatakse summa pärast ettevõtte pankrotimenetlust.
 • Kui lennufirma teeb graafikus muudatusi ja teavitab sellest metrip.ee veebipoodi, anname endast parima, et teavitada kliente graafiku muudatustest või lennu tühistamistest.

10. Piletite muutmine

 • Pileti muudatuste tegemisel võidakse kliendilt tavaliselt võtta lisatasu. Soodustingimustel pileteid ostes ei saa te tavaliselt muudatusi teha.
 • Kogu info, mida piletis saab muuta, kuvatakse metrip.ee veebilehel.
 • Nime ja perekonnanime muutmine piletil on sageli võimatu (isegi andmete muutmist võimaldavate lennupiletite korral). See kehtib eriti lendude kohta, mille ümberistumised toimuvad mitme erineva lennufirma vahel. Tavaliselt on nime ja perekonnanime muutmine sellises olukorras tehniliselt võimatu protseduur. Põhjustel, kui perekonnanimi muutub perekondlikel põhjustel, tasub piletid osta pärast uute dokumentide kättesaamist.
 • Piletil oleva info muutmiseks peate saatma päringu meie veebipoe e-posti aadressile. Aadress on saadaval jaotises "Kontaktid". Muudatuste tegemisel muutub tariif, üksikasjad on toodud hinnakirjas.

11. Lennupiletite tühistamine

 • Igal lennufirmal on oma tühistamispoliitika. Sooduspiletite puhul raha tavaliselt ei tagastata.
 • Teave piletite tühistamise võimaluste kohta on toodud meie veebilehel, aga ka nende lennufirmade veebisaitidel, kust piletid osteti.
 • Pileti tühistamiseks saatke päring meie e-posti aadressile. E-maili aadress on saadaval jaotises "Kontaktid". Tühistamise hind on märgitud hinnakirjas.

12. Vajalikud dokumendid

 • Teenuste osutamisel eeldavad metrip.ee ja lennufirmad, et klientidel (kodanikud, sealhulgas lapsed) on olemas täielik komplekt dokumente (pass, arstitõendid), mis vastavad kehtestatud standarditele. See kehtib nii lennu sihtkohariikidesse sisenemise kui ka transiitriikide kohta. Oluline on teada, et igal riigil on täielik õigus lubada või välistada teiste riikide kodanike sisenemine, isegi kui isikul on olemas täielik komplekt asjakohaseid dokumente. Sel juhul võtab klient vastutuse kehtestatud eeskirjadest arusaamise ja nende järgimise eest.
 • Üksikasjalik teave Eesti kodanikele esitatavate nõuete kohta on saadaval välisministeeriumi kodulehel http://www.vm.ee/. Vaktsineerimiseeskirjad, riskipiirkonnad ja tervishoiueeskirjad on saadaval veebilehel http://www.tervisekaitse.ee/. Teiste riikide kodanike jaoks võivad nõuded ja reeglid erineda, seetõttu on oluline tutvuda oma riigi valitsuse ja ametivõimude vastuvõetud määrustega.
 • Viisade loomise ja pakkumise teenuseid osutab veebipood metrip.ee eraldi. Teenuse eest tuleb tasuda lisatasu, mis ei sisaldu pileti hinnas ja nõuab tavaliselt ka eraldi taotlust veebisaidil metrip.ee.
 • Enne teistesse riikidesse lendamiseks piletite ostmist soovitame tungivalt läbi lugeda sihtriigi nõuded, seadused, vajalik dokumentatsioon ja tollieeskirjad. Teatud juhtudel peavad kliendid oma reisi jätkamiseks lahkuma transiidilinna lennujaamast. Sellises olukorras on vaja täiendavat viisat ning pagasi/käsipagasi registreerimist.
 • ee ja lennufirmad ei võta vastutust juhtude eest, kui reisija vedu katkeb ebapiisavate dokumentide tõttu, ega juhul, kui riik keeldub lubamast kliente oma territooriumile.

13. Reisijate õiguste kaitsmine

 • Piletil märgitud väljumis- ja saabumisajad on ainult soovituslikud. Need ei ole kliendi ja lennufirma vahel reisija vedu käsitlev siduv leping. Ilmastiku ja tehniliste rikete ning mitmete muude tegurite mõjul on võimalik väljumiste hilinemine või tühistamine. Sarnaste olukordade ilmnemisel nii Euroopa Liidu riikide territooriumil kui ka EL-i ettevõtete korraldatud reiside ajal, on regulatiivne roll Euroopa Parlamendil ja Euroopa Liidu Nõukogul. Määrused põhinevad seadusel 261/2004, mis reguleerib reisijate õigusi.
 • Olukordades, kus lend on täis, võib lennufirma keelduda reisijat pardale võtmast, isegi kui tal on olemas istekoha kinnitus, ta on registreeritud ning ta on ilmunud väljumisväravasse (GATE). Sellises olukorras on reisijal õigus hüvitisele, uuele broneeringule ja lisakulude (majutus, toitlustamine jne) katmisele lennufirma poolt. Kõik nende juhtumite korral kehtivad reeglid on kirjeldatud ülaltoodud EL määruses.
 • Puuetega kodanikud kohustuvad transporditeenuste ostmise hetkel teavitama metrip.ee veebipoodi või lennufirmat vajadusest eriteenuste või -vajaduste järele (erandiks on puude puudumine teenuste tellimise ajal). Veebipood metrip.ee on kohustatud teabe vastu võtma ja edastama selle lennufirmale.

14. Jurisdiktsioon

 • ee veebipoe ja kliendi vahel sõlmitud lepingut reguleerivad Eesti õigusaktid ja kohtuvaidlusi menetlevad maakohtud.
 • Lennufirmade ja klientide õigussuhteid reguleerivad selle riigi õigusaktid, kus on ettevõte registreeritud. Rahvusvaheliste ettevõtete pakutavad teenused on reguleeritud rahvusvaheliste õigusnormidega.

15. Vastutus

 • Lennufirma vastutab lepingueelsete tingimuste ja teabe õigsuse eest, samuti esitatud andmete ja teenuste vastavuse eest tegeliku teabe ja teenustega. Ettevõte on kohustatud neid toiminguid läbi viima vastavalt lepingutingimustele.
 • Lennufirma vastutab täielikult klientidele vigastusi või surma põhjustanud toimingute ja tegevuste eest ning klientide tervisekahjustuste tekitamise eest. Reegel kehtib juhtumite kohta, mis juhtusid lennuki pardal, samuti reisijate pardale minnes või lennukist väljudes.
 • Lennufirma vastutab pagasi hävimisest, kadumisest või kahjustumisest tuleneva materiaalse kahju eest. Reegel kehtib pagasi kohta, mis on kahjustunud õhusõiduki pardal või lennufirma poolt teostatavate lendude ajal. Lennufirma ei vastuta kahjude eest, mis tuvastati enne pagasi registreerimist.
 • Sellistel juhtudel vastutab lennufirma reisijatele tekitatud kahju, surma ja muude negatiivsete tegurite eest. Kõiki olukordi reguleerib nii Montreali konventsioon kui ka Euroopa Parlamendi määrus dokumendi 889/2002 alusel, mis võeti vastu 13.05.02. Selle määrusega muudetakse osaliselt dokumenti 2027/1997.
 • Käsipagasile tekitatud kahju eest lasub vastutus omanikul. Erandiks on olukorrad, kui kahju põhjuseks on lennufirma, selle töötajate või ettevõtte volitatud esindajate tegevus.
 • Kui lennufirma kaotab pagasi ja 21 päeva jooksul klient oma pagasit kätte ei saa, on pagasi omanikul õigus nõuda Montreali konventsiooni määruste alusel asjade väärtuse hüvitamist.
 • Reisija pretensioonide ja kirjaliku pöördumise korral on lennufirma kohustatud vastuse andma 2 kuu (kuid mitte hiljem) jooksul kirjalikult.
 • Kui reisija kahjustab lennufirma vara, sealhulgas õhusõiduki pardal olevaid seadmeid, on ta kohustatud kahju hüvitama.
 • Lennufirmal on õigus keelduda kliendi teenindamisest, samuti pilet tühistada, kui reisija käitumine on vastuolus ettevõtte reeglite või seadustega, samuti juhul, kui reisija kujutab endast ohtu teistele lennureisijatele (joove, agressioon jms). Sellises olukorras pole kliendil õigust pileti ja teenuste eest raha tagasi saada ega muude kulude eest kompensatsiooni saada. Sobimatu käitumise tagajärjel lennufirmale või teistele reisijatele kahju tekitamise eest nõuab lennufirma kliendilt kompensatsiooni.
 • ee ei vastuta lennufirmade lubaduste, teenuste ja kohustuste eest, mis on kindlaks määratud nende ja klientide vahel sõlmitud lepingus. Veebipood metrip.ee ei vastuta ka juhul kui lennufirma keeldub nende lubaduste täitmisest või lennupiletite muudatuste eest broneeringu/ostu ajal. Samuti ei vastuta me juhtumite eest, kui lennufirmad lõpetavad teenuste müügi/osutamise ilma kliente sellest teavitamata.
 • ee ei kuulu kliendi ja lennufirma vahel sõlmitud lepingu osapoolte hulka. Me ei hüvita klientidele teenuste ja piletite kulusid, samuti lennufirmade ja klientide vahelisest koostööst tulenevat kahju.

16. Kaebused

 • Kahjuks ei ole metrip.ee veebipoel võimalik lahendada nõudeid, mis seostuvad lennufirmade teenustega, sealhulgas: reisijate vedu, lennujaama- ja pardateenused, pagasitoimingud, samuti turvatöötajate või valitsusasutuste toimingud. Meil on õigus anda klientidele ja kasutajatele ainult soovitusi ja nõuandeid ning jagada kontaktinfot. Kliendi huvide kaitsmiseks on meil õigus lennufirmadega otse ühendust võtta ainult eraldi kokkulepete alusel, aga ka teenuse eest tasumisel tariifide alusel vastavalt tegelikult kulutatud ajale. Metrip.ee ei saa garanteerida, et klient leiab lahenduse või saab lennufirmalt vastuse.
 • Kui klient usub, et lennufirma teenused ei vasta kindlaksmääratud tingimustele, on vaja sellest viivitamatult teada anda ja lennufirmat teavitada. Kui pärast lennufirmaga kontakteerumist pole probleemile lahendust leitud, esitage 7 päeva jooksul pärast teenuste osutamise lõppu olukorra kohta kirjalik kaebus. Kirjalikku kaebust ei tohi esitada hiljem kui 14 päeva pärast teenuse osutamise lõppu. Kirjalik/trükitud kaebus tuleb saata lennufirma klienditeeninduse posti- või e-posti aadressile. Kirjas tuleb esitada kaebuse laad, tõendid teenuste mittevastavuse kohta nimetatud tingimustele, dokumendid muude kulude ja tekitatud kahju kohta. Kui kaebust ei esitatud määratud aja jooksul, loetakse see aegunuks. Lennufirma peab kirjalikult kaebusele vastama mitte hiljem kui kahe kuu jooksul.

17. Kliendi taganemisõigus

 • Võlaõigusseaduse alusel on võimatu kliendi ja lennufirma vahel sõlmitud lepingust taganeda, kui see leping sõlmiti reisijate õhuveo teenuste vastuvõtmiseks/osutamiseks. Reegel kehtib juhul, kui lepingus on teenusele seatud piiratud periood, näidatud lõppemise aeg või sõlmitakse broneerimisleping. Sel juhul broneering kehtib, mis tähendab, et loobumise korral raskeneb uue kliendi/reisija leidmine.
 • Lennupiletite ostmisel peab klient arvesse võtma, et olenemata põhjustest pole tal õigust kommunikatsioonvahendite või reisibüroo kaudu 14 päeva enne reisi lennupiletit tasuta tühistada või piletit tagastada.